Бизнесът се учи тук

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с Европейския център за бизнес, образование и наука разработи магистърската програма по Управление на човешките ресурси и лидерско поведение. Програмата се реализира от международен екип с изтъкнати учени от Европа и САЩ.

Магистърската програма по Управление на човешките ресурси и лидерско поведение представлява модерна област, застъпена в академичната практика на световните университети. Програмата има за цел да подготви топ-мениджъри и съвременни лидери, които да притежават умения за ръководство и управление на държавни и частни институции, и компетенции за изследване, анализ и диагностика на организацията и поведението на нейните членове.

В съдържателно отношение програмата включва различни аспекти от управлението на човешката страна на организацията като организационно поведение, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, коучинг, лидерство, бизнес-етикет и пр.