За ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първият в България частен университет специализиран в областта на финансите, мениджмънта, маркетинга, застраховането и социалното осигуряване.  ВУЗФ е акредитиран през 2007 г. от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА) за максималния период от 6 години и предлага бакалавърски и магистърски програми. През 2013 г. ВУЗФ получава елитната международна акредитация от Британската Акредитационна Комисия (BAC), което потвърждава, че ВУЗФ отговаря на високите стандарти, които се прилагат към висшите училища във Великобритания – от материална база и преподаватели, до контрол на качеството на учебния процес.

ФОКУС НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • Активно взаимодействие с бизнеса;
  • Обучение, съчетаващо теория и практика;
  • Успешна реализация 
  • Малки учебни групи;
  • Гъвкавост спрямо новите тенденции в образованието;
  • Специализирано образование на световно ниво 
  • Приятелска ориентирана комуникация между приятели и студенти