Такси

Ценaта на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти:

продължителност на програмата- 2 семестъра;

семестриална такса -750 евро

годишна такса – 1500 евро за цялата програма

  • За неикономисти:

продължителност на програмата- 3 семестъра;

такса – 2250 евро за цялата програма

За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА „Д.А.Ценов“– Свищов, ИУ – Варна, Стопански факултет на СУ и Направление Икономика на НБУ – 600 евро

  • Студентите имат възможност да разсрoчат семестриалните си такси в рамките на семестъра.

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в евро или български левове по банков път или на място в обявените срокове.

За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми  в магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Може да се кандидатства и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.

* Кандидати, които не са се дипломирали като бакалавър от направление „Икономика“, се обучават в три семестъра.

 

 

Банкови сметки:Банка УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN BG38UNCR96601030805610Общинска Банка клон “Врабча”
BIC SOMBBGSF
IBAN BG45SOMB91301012871801